Driftinformation - A3 - Connect To Life

Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Det finns just nu inga aktuella driftstörningar.

Planerade avbrott

Område: Sverige
Startdatum: 2019-10-30 01:00
Klartid: 2019-10-30 05:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Internettjänster i Hela Sverige för att öka kvalité och driftsäkerhet i vårt nät. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-30 00:00 och beräknad sluttid 2019-10-30 04:00. Kunder kan uppleva kortare störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.
Område: Sverige
Startdatum: 2019-10-24 00:00
Klartid: 2019-10-24 03:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande AllTele Växel i Hela Sverige. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-24 00:00 och beräknad sluttid 2019-10-24 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Avslutade driftstörningar

Område: Sandöverken
Startdatum: 2019-10-17 05:30
Klartid: 2019-10-17 09:00
Status: Akut planerad
Kramfors Stadsnät utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster i SANDÖVERKEN. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-17 05:30 och beräknad sluttid 2019-10-17 09:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Kunder i områdena Sandö och Klockestrand drabbas av arbetet.
Område: Uppsala
Startdatum: 2019-10-16 04:00
Klartid: 2019-10-16 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete som drabbar en av våra noder i UPPSALA, arbetet drabbar Bredbandstjänster i UPPSALA. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-10-16 04:00 och beräknad sluttid 2019-10-16 06:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Följande bostadsrättsföreningar drabbas:
Mejeristen
Luthagen
Luthagscity
Verdandigården
Kvarnen
Gandalf