Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Göteborg
Startdatum: 2019-02-18 08:00
Klartid: 2019-02-22 17:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i iTux Framtidens Bredband i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-02-18 08:00 och beräknad sluttid 2019-02-22 17:00.
Område: Luleå
Startdatum: 2019-02-11 07:30
Klartid: 2019-03-01 17:00
Status: Planerad
Uppdatering: 2019-02-19 10:03
Arbetet drog ut på tiden och fortsätter därför även vecka 9.
Uppdatering: 2019-02-14 08:43
Underhållsarbetet fortsätter under nästa vecka, vi flyttar fram klartiden.
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro & Bredband Pro Plus i LULEÅ kommer att genomföras med start 2019-02-11 07:30 och beräknad sluttid 2019-02-15 17:00. Arbetet kommer pågå hela veckan men varje enskild kund drabbas bara 1 av dagarna och i ungefär 30 minuter.

Planerade avbrott

Område: Valskog, Eskilstuna, Västerås
Startdatum: 2019-03-08 00:00
Klartid: 2019-03-08 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i VALSKOG, ESKILSTUNA & VÄSTERÅS kommer att genomföras med start 2019-03-08 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-08 04:00. Kunder i IP-Only stadsnät i ovan nämnda orter kommer inte kunna nyttja sina tjänster i upp till 4 timmar när arbetet utförs.
Område: Västervik, Gotland, Oskarshamn
Startdatum: 2019-03-08 00:00
Klartid: 2019-03-08 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i VÄSTERVIK, GOTLAND & OSKARSHAMN kommer att genomföras med start 2019-03-08 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-08 04:00. Kunder i IP-Only stadsnät i ovan nämnda orter kommer inte kunna nyttja sina tjänster i upp till 4 timmar när arbetet utförs.
Område: Göteborg
Startdatum: 2019-03-07 00:00
Klartid: 2019-03-07 06:00
Status: Planerad
Uppdatering: 2019-02-21 15:58
Jobbet har tidigarelagts av Tele2 och kommer istället genomföras 2019-03-07.
Ett planerat underhållsarbete gällande Direktaccess & Premium SHDSL i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-03-12 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-12 06:00
Område: Beddingestrand, Simrishamn, Kristianstad, Tomelilla
Startdatum: 2019-03-01 00:00
Klartid: 2019-03-01 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i KRISTIANSTAD, TOMELILLA, BEDDINGESTRAND & SIMRISHAMN kommer att genomföras med start 2019-03-01 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-01 04:00
Område: Tollarp, Kristianstad, Färlöv
Startdatum: 2019-02-28 00:00
Klartid: 2019-02-28 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i FÄRLÖV, KRISTIANSTAD & TOLLARP kommer att genomföras med start 2019-02-28 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-28 06:00

Avslutade driftstörningar

Område: Gotland
Startdatum: 2019-02-22 00:00
Klartid: 2019-02-22 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i GOTLAND kommer att genomföras med start 2019-02-22 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-22 04:00, detta kommer innebära avbrott på tjänster från och med midnatt och i upp till 4 timmar.
Område: Stockholm
Startdatum: 2019-02-21 00:00
Klartid: 2019-02-21 01:25
Status: Planerad
Klarskriven: 2019-02-21 01:25
Driftstörning klarskrivs: Planerad - 2019-02-21 01:25. IP Connect L2, Bredband Pro, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni, Bredband Pro Plus & Bredband Enterprise för STOCKHOLM är nu åter igång.
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Enterprise, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, IP Connect L2, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM kommer att genomföras med start 2019-02-21 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-21 02:00