Offentligupphandling - A3 - Connect To Life

A3 och Offentlig upphandling


Om A3

A3 bildades 2017 och är en sammanslagning av IT- och Telekombolagen AllTele, T3 och IT-Total Västernorrland. Målet med sammanslagningen var att erbjuda marknaden ett större och komplett utbud av IT- och Telekomtjänster i takt med den växande digitaliseringen.

Digitalisering innebär idag att kommunicera, effektivisera, och utveckla. A3 är en helhetsleverantör, och med våra 15 års erfarenhet inom branschen förstår vi vikten av att utvecklas i takt med marknaden. Vi levererar IT-tjänster, digitala arbetsplatser, hårdvara, mjukvara, och fungerar som en rådgivare till våra kunder. Vårt mål är att leverera tjänster, och verktyg som tillåter våra samarbetspartners att utvecklas.Kommunikation
Vi erbjuder telefonitjänster genom mobilnätet och även genom SIP-teknik som uppfyller Kammarkollegiets krav.

Idag levererar vi telefonilösningar till organisationer i alla storlekar. Vi anpassar alltid lösningen efter behov och krav från respektive organisation. Rörlighet och flexibilitet är självklarheter för oss tillsammans med en organisationsanpassad struktur.

Utöver traditionella telefonitjänster har vi lösningar för att koppla upp maskiner genom anpassade sim-kort, så kallade Machine to Machine kort. Detta är i många fall hjärtat inom digitalisering och möjliggör att maskiner automatiskt kan skicka information utan mänsklig inblandning.

Infrastruktur
Infrastruktur är A och O i att få ut full potential av en digitalisering.

Molnlösningar förutsätter en stabil anpassad digital infrastruktur i form av bra fiberlösningar då information ska laddas upp och ner i molnet. Molnet är i praktiken uppkopplade servrar och databaser som kräver anslutningar för att kunna ta emot och dela ut den information som finns där.

Vi vet hur viktigt det är att förstå en organisations behov för att kunna tillhandahålla rätt infrastruktur.
En behovsanalys görs för att undvika potentiella flaskhalsar eller en överdimensionerad lösning. Vi tillhandahåller flexibla lösningar där organisationer ges möjlighet att växa om behovet förändras.

Digitalisering För oss handlar digitalisering mycket om enheter som kommunicerar med varandra. Till exempel en soptunna som meddelar att den behöver tömmas eller ett larm kopplat till larmcentralen. Som telekomoperatör har vi lång erfarenhet av att koppla samman enheter genom mobilnätet eller via fiber. Vi vet när den bästa lösningen är SIM-kort och när det krävs koppling via fiber för att nå en pålitlig slutprodukt.

Att digitalisera en arbetsplats handlar ofta om att effektivisera processer. Genom att till exempel flytta information, arkiv och databaser till molnet ökas inte bara tillgängligheten och möjligheterna till flexibla arbetsformer. Även säkerheten höjs avsevärt genom autentisering. Med våra molntjänster når rätt personer, rätt information i rätt tid.


Kontakt för avrop

Patrick Moberg
Kammarkollegiet & offentlig upphandling
08-517 810 51
avrop@a3.se