Offentligupphandling - A3 - Connect To Life

Stolt Kammarkollegiet leverantör

Karmakolleget

A3 är stolta över att vara en av kammarkollegiets ramavtalsleverantörer inom tre områden rörande kommunikation, Telekomunikation och Indrastruktur. Idag levererar vi till flera större offentliga organisationer så som


Infrastruktur 

Anbudsområdet innefattar internetanslutning, WAN, LAN och WLAN. Vidare ingår även IoT, M2M, Wifi-samtal, säkerhet såsom överbelastningsskydd, kryptering och brand- väggstjänster med flera.


Kommunikation 

Anbudsområdet innefattar operatörstjänster, WAN, LAN, inomhusnät, växeltjänster, mobil anknytning i växel, molntjänster, IoT, MDM, M2M, WiFi-calling, UC, Digitala möten, Kontaktcenter, telefonisttjänster med flera.


Telefoni/Telekommunikation  

Anbudsområdet innefattar operatörstjänster, växel, mobil anknytning i växel, inomhusnät, automatisk telefonist med flera.


Kontakt för avrop

Patrick Moberg

Kammarkollegiet & offentlig upphandling
08-517 810 51
avrop@a3.se