ATT DRIVA DET DIGITALA LIVET FRAMÅT

VI ÄR A3

Bakom A3 finns 18 år av erfarenhet inom IT- och Telekombranschen. Att utveckla IT och Telekom tillsammans, sida vid sida, var en idé vi fastnade för och som har präglat vårt arbete i det nya varumärken A3 sedan starten.

Att driva det digitala livet framåt är ett ansvar vi som en av landets största bredbandsleverantörer har förstås, och det är vi glada över.

A3 PRIVAT

Vi levererar bredbandsbaserade lösningar till över 700 bostadsrättsföreningar i hela landet, och till över 260.000 privatkunder.

Vi älskar att göra det uppkopplade livet tryggare och trevligare. Med pålitlig teknik, tjänster som underlättar vardagens problem, goda råd, och support när det som bäst behövs.

Vi peppar människor att hitta balansen i den digitala tillvaron och att se och möta varandra mer. Vi vill bli bäst på att ge inspirationen, verktygen och kunskapen som gör det lättare att få till det här med livskvalitet i en digital värld. Hos oss ska det vara lätt att vara kund. Häng med oss i utvecklingen.

A3 FÖRETAG

Vi levererar tjänster till företag som underlättar deras dagliga arbete. Våra företagskunder är många, och drivna - därför är det extra viktigt för oss att ta vårt ansvar i leverans, underhåll och utveckling - så våra kunder kan fokusera på deras egen verksamhet.

Våra kunder är allt från små företag som jobbar remote, till stora kontor som behöver en seriös aktör som ansvarar för deras IT-miljö. Bland våra +14 000 företagskunder finns shoppingcenter, välkända bolag, och hela hotellkedjor. Vi är även stolta ramavtalsleverantörer till Kammarkollegiet inom områdena Kommunikation, Telekommunikation, och Infrastruktur.


Ett meddelande från vår CEO

"Tack vare våra 18 år i branschen kan vi nyttja den erfarenhet vi har av både IT- och Telekom. A3 är en aktör på marknaden som erbjuder en enorm bredd av tjänster och produkter till både privat- och företagskunder.
Vårt kvitto på att det vi gör är bra, är förstås våra hundratusentals nöjda kunder vi har idag."


Träffa vårt management team:

Paul Moonga

Paul Moonga

VD/CEO
Annika Westberg

Annika Westberg

CFO

Pressmeddelanden

2020-10-16 11:30

Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ):s extra bolagsstämma den 16 oktober 2020

2020-10-15 10:00

A3 tar återigen plats på Allbrights Gröna lista.

För andra året i rad hamnar A3 på Allbrights Gröna lista för mest jämställda, börsnoterade bolag, och klättrar upp till plats 26.

2020-09-30 08:30

Kammarrätten dömde till Skatteverkets fördel

Kammarrätten i Sundsvall har med ändring av förvaltningsrättens dom dömt till Skatteverkets fördel gällande underskottsavdrag. A3 överväger att överklaga beslutet ytterligare.  

Mer pressmeddelanden

Sponsring

Sponsring är ett sätt att stärka vår relation med kunder och medarbetare samtidigt som vi bidrar till utveckling av de föreningar vi sponsrar.

Jobba på A3

Jobb hos oss

Presskit, logotyp

Logotyp PNG [75 KB]
Logotyp EPS [2 MB]
Presskit, inklusive bilder (5 MB)

Presskontakt och Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se

A3 Halvårsrapport januari - juni 2020


 

April - juni i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 190,2 MSEK (198,4) 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -3,4 MSEK (0,8) 

 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,4 MSEK (17,5) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 MSEK (34,8) 

 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,11 SEK (0,01) 
   

Januari - juni i sammandrag 
 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 384,7 MSEK (401,2) 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -4,6 MSEK (2,2) 

 • EBITDA-resultatet uppgick till 30,9 MSEK (35,5) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 MSEK (69,2) 

 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (0,10) 

 

För detaljerad kommentar på andra kvartalet, vänligen se länk www.vimeo.com/a3sverige.

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se, alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se
 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

A3 Halvårsrapport januari - juni 2020 - Fullversion

När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.
Välkommen till A3