ATT DRIVA DET DIGITALA LIVET FRAMÅT

VI ÄR A3

Bakom A3 finns 18 år av erfarenhet inom IT- och Telekombranschen. Att utveckla IT och Telekom tillsammans, sida vid sida, var en idé vi fastnade för och som har präglat vårt arbete i det nya varumärken A3 sedan starten.

Att driva det digitala livet framåt är ett ansvar vi som en av landets största bredbandsleverantörer har förstås, och det är vi glada över.

A3 PRIVAT

Vi levererar bredbandsbaserade lösningar till över 700 bostadsrättsföreningar i hela landet, och till över 260.000 privatkunder.

Vi älskar att göra det uppkopplade livet tryggare och trevligare. Med pålitlig teknik, tjänster som underlättar vardagens problem, goda råd, och support när det som bäst behövs.

Vi peppar människor att hitta balansen i den digitala tillvaron och att se och möta varandra mer. Vi vill bli bäst på att ge inspirationen, verktygen och kunskapen som gör det lättare att få till det här med livskvalitet i en digital värld. Hos oss ska det vara lätt att vara kund. Häng med oss i utvecklingen.

A3 FÖRETAG

Vi levererar tjänster till företag som underlättar deras dagliga arbete. Våra företagskunder är många, och drivna - därför är det extra viktigt för oss att ta vårt ansvar i leverans, underhåll och utveckling - så våra kunder kan fokusera på deras egen verksamhet.

Våra kunder är allt från små företag som jobbar remote, till stora kontor som behöver en seriös aktör som ansvarar för deras IT-miljö. Bland våra +14 000 företagskunder finns shoppingcenter, välkända bolag, och hela hotellkedjor. Vi är även stolta ramavtalsleverantörer till Kammarkollegiet inom områdena Kommunikation, Telekommunikation, och Infrastruktur.


Ett meddelande från vår CEO

"Tack vare våra 18 år i branschen kan vi nyttja den erfarenhet vi har av både IT- och Telekom. A3 är en aktör på marknaden som erbjuder en enorm bredd av tjänster och produkter till både privat- och företagskunder.
Vårt kvitto på att det vi gör är bra, är förstås våra hundratusentals nöjda kunder vi har idag."


Träffa vårt management team:

Paul Moonga

Paul Moonga

VD/CEO
Annika Westberg

Annika Westberg

CFO

Pressmeddelanden

2020-12-04 13:30

A3 ansöker om avnotering

Bredband2 i Skandinavien AB (”Bredband2”) kontrollerar, efter sitt offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”), mer än 90 procent av aktierna i A3 och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i A3.

2020-11-27 16:00

Kallelse till extra bolagsstämma i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ), org.nr 556626-2407 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 december 2020 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

2020-10-28 14:30

Beslut om avstämningsdag för utdelningen av innehavet i Bright

I samband med extra bolagsstämma den 16 oktober beslutades utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget B Intressenter AB varvid styrelsen bemyndigades att fastställa utdelningsdag.

Mer pressmeddelanden

Sponsring

Sponsring är ett sätt att stärka vår relation med kunder och medarbetare samtidigt som vi bidrar till utveckling av de föreningar vi sponsrar.

Jobba på A3

Jobb hos oss

Presskit, logotyp

Logotyp PNG [75 KB]
Logotyp EPS [2 MB]
Presskit, inklusive bilder (5 MB)

Presskontakt och Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se

A3 Delårsrapport januari - september 2020


Juli - september i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 188,7 MSEK (200,4)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -21,7 MSEK (0,7)
  • EBITDA-resultatet uppgick till -3,5 MSEK (17,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 MSEK (26,1)
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,76 SEK (0,04)

Januari - september i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 573,4 MSEK (601,6)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -26,3 MSEK (2,9)
  • EBITDA-resultatet uppgick till 27,4 MSEK (53,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,4 MSEK (73,2)
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,85 SEK (0,14)

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För detaljerad kommentar på tredje kvartalet, vänligen se länk www.vimeo.com/a3sverige

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se.

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08:30 CET.

A3 Delårsrapport januari - september 2020 - Fullversion

När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.
Välkommen till A3