Om A3 - A3 - Connect To Life

Livskvalitet i en digital värld

För oss är vårt norrländska ursprung något urstarkt. Allra mest är det en fråga om inställning. Sättet där vi tar hand om varandra, där vi lyssnar mer än vi pratar och levererar på riktigt istället för att sälja luftslott och blufflova.

A3 föddes 2017 och är en sammanslagning av de norrländska företagen AllTele och T3, och IT-genierna i Delegate och IT-Total Västernorrland. A3 är en mäktig mix av IT och telekom som täcker allt från hårdvara och servicetjänster till bredband och telefoni.

Vi tycker att det är vettigt med ett personligare företag som vet att mötet är själva grejen. Som bryr sig om att det ska bli bra. Där det inte sitter fast att få hjälp och där vi som vet vad vi pratar om också pratar begripligt.

För oss är det en självklarhet att familjer och företag ska känna sig helt trygga ute på nätet och uppe i molnet.

Att det inte ska vara farligt att vara social och att ingen riskerar att dela mer än de själva vill. När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet. Vår utveckling stannar aldrig, eftersom världen inte gör det.

Det digitala är en del av livet. Men livet är också mer än så. Vi tror på att verka på hemmaplan. Vi sponsrar hemmalagen och ser till att vara med och bygga samhället här, där vi är och tänker stanna. Men givetvis kan alla vara norrlandsfans, var de än bor. Det handlar bara om inställning.

A3 logo

Ett meddelande från vår CEO

"Vi vill att A3 ska vara den tjänsteleverantör som i en digital värld bäst bidrar till att boosta relationer och skapa livskvalitet för barnfamiljer, mindre företag och våra anställda. Det digitala är en del av livet. Men livet är också mer än så. A3 tror att relationer där vi har tid att se varandra och uppleva saker ihop är det viktigaste som finns. Den digitala tillvaron kan vara ett stöd för det, men vårt beteenden där kan också bli hinder som gör oss ensamma, enkelspåriga och stillasittande. Starka krafter verkar för att vi ska spendera ännu mer tid med våra skärmar. Det vill vi göra något åt. Connect to life.”


Träffa vårt management team:

Paul Moonga

Paul Moonga

VD/CEO
Annika Westberg

Annika Westberg

CFO

Pressmeddelanden

2019-09-16 08:17

A3s första leveranser av SD-WAN gjordes redan 2017

A3s fortsatta utveckling av SD-WAN har kommit långt. Första leveransen av tjänsten gjordes nämligen till slutkunder så tidigt som under 2017. Långt före konkurrenternas påbörjade leveranser av samma tjänst. 

2019-08-21 15:30

A3 har fastställt avstämningsdag för resterande aktieutdelning

2019-06-10 08:55

A3 på RedEye Growth Day 2019

Mer pressmeddelanden

Sponsring

Sponsring är ett sätt att stärka vår relation med kunder och medarbetare samtidigt som vi bidrar till utveckling av de föreningar vi sponsrar.

Jobba på A3

Jobb hos oss

Presskit, logotyp

Logotyp PNG [75 KB]
Logotyp EPS [2 MB]
Presskit, inklusive bilder (5 MB)

Vid pressfrågor kontakta:

Sara Karlsson

Sara Karlsson

Marknadskoordinator
+46 (0)771 858 409
ir@a3.se

A3 Halvårsrapport januari - juni 2019April - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 198,4 MSEK (200,1) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 17,5 MSEK (13,6) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (0,4) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 MSEK (29,6) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,03) 

• Årsstämman beslutade en utdelning om 1,25 SEK per aktie, varav 0,75 SEK utbetalades i juni


Januari - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 401,2 MSEK (402,9) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 35,5 MSEK (23,8) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-2,5) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,3 MSEK (34,3) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,10 SEK (-0,03)

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se 

A3 Halvårsrapport januari - juni 2019 - Fullversion

När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.
Välkommen till A3