Om A3 - A3 - Connect To Life

ATT DRIVA DET DIGITALA LIVET FRAMÅT

Att driva det digitala livet framåt är ett ansvar vi som en av landets största bredbandsleverantörer har förstås, och det är vi glada över.

VI ÄR A3

Bakom A3 finns 18 år av erfarenhet inom IT- och Telekombranschen. Fyra stora Telekom och IT-bolag lade gemensamt grunden till en större, smartare, och skarpare leverantör där allt är möjligt. A3 såg sitt första ljus 2017 och har sedan dess legat i utvecklingens framkant av digitala tjänster och bredbandsleveranser. Att utveckla IT och Telekom tillsammans, sida vid sida, var en idé vi fastnade för och som har präglat vårt arbete i det nya varumärken A3, sedan starten.

Vi levererar bredbandsbaserade lösningar till över 700 bostadsrättsföreningar i hela landet, och till över 260.000 privatkunder.

A3 FÖRETAG

Vi levererar tjänster till företag som underlättar deras dagliga arbete. Våra företagskunder är många, och drivna - därför är det extra viktigt för oss att ta vårt ansvar i leverans, underhåll och utveckling - så våra kunder kan fokusera på deras egen verksamhet.

Våra kunder är allt från små företag som jobbar remote, till stora kontor som behöver en seriös aktör som ansvarar för deras IT-miljö. Bland våra +14 000 företagskunder finns shoppingcenter, välkända bolag, och hela hotellkedjor. Vi är även stolta ramavtalsleverantörer till Kammarkollegiet inom områdena Kommunikation, Telekommunikation, och Infrastruktur.

TRYGGHET I EN DIGITAL VÄRLD

För oss är det viktigt att det digitala livet ständigt utvecklas, men vi vet också vårt ansvar. Trygghet och säkerhet online är idag en av våra största frågor. Våra kunder ska känna sig trygga på nätet, och ha verktygen för att kunna vara det.

Som kund hos A3 ingår ID-skydd helt kostnadsfritt, men också rabatterade priser på omfattande Antivirusskydd som skyddar dig, och samtliga i ditt hushåll som är uppkopplade trådlöst.

Det är viktigt för oss att våra kunder vet om riskerna, och hur dessa kan undvikas. Det ingår i vårt ansvar som leverantör.

A3 logo

Ett meddelande från vår CEO

"Tack vare våra 18 år i branschen kan vi nyttja den erfarenhet vi har av både IT- och Telekom. A3 är en aktör på marknaden som erbjuder en enorm bredd av tjänster och produkter till både privat- och företagskunder.
Vårt kvitto på att det vi gör är bra, är förstås våra hundratusentals nöjda kunder vi har idag."


Träffa vårt management team:

Paul Moonga

Paul Moonga

VD/CEO
Annika Westberg

Annika Westberg

CFO

Pressmeddelanden

2019-11-05 14:53

A3 INGÅR AVTAL MED AMERIKANSKA AVID TECHNOLOGY

A3 har i samarbete med det amerikanska bolaget Avid Technology Inc förnyat ett flerårigt avtal med den organisation som producerar live-tv, radio och digital täckning för ett av de största globala internationella sportevenemangen. 

2019-10-18 08:30

Förändringar i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolagets styrelse

Anna Philipson har idag aviserat att hon lämnar A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (Publikt) med effekt från dagens datum. Anledningen till avgången är personliga skäl. 

2019-10-09 08:00

A3 tar plats som ett av Sveriges mest jämställda börsbolag

Den 7 oktober publicerade Allbright sin årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. A3 placerar sig som enda svenska Telekombolag på Allbrights gröna lista.

Mer pressmeddelanden

Sponsring

Sponsring är ett sätt att stärka vår relation med kunder och medarbetare samtidigt som vi bidrar till utveckling av de föreningar vi sponsrar.

Jobba på A3

Jobb hos oss

Presskit, logotyp

Logotyp PNG [75 KB]
Logotyp EPS [2 MB]
Presskit, inklusive bilder (5 MB)

Vid pressfrågor kontakta:

Sara Karlsson

Sara Karlsson

Marknadskoordinator
+46 (0)771 858 409
ir@a3.se

A3 Halvårsrapport januari - juni 2019April - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 198,4 MSEK (200,1) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 17,5 MSEK (13,6) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (0,4) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 MSEK (29,6) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,03) 

• Årsstämman beslutade en utdelning om 1,25 SEK per aktie, varav 0,75 SEK utbetalades i juni


Januari - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 401,2 MSEK (402,9) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 35,5 MSEK (23,8) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-2,5) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,3 MSEK (34,3) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,10 SEK (-0,03)

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se 

A3 Halvårsrapport januari - juni 2019 - Fullversion

När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.
Välkommen till A3