Om A3 - A3 - Connect To Life

ATT DRIVA DET DIGITALA LIVET FRAMÅT

Att driva det digitala livet framåt är ett ansvar vi som en av landets största bredbandsleverantörer har förstås, och det är vi glada över.

VI ÄR A3

Bakom A3 finns 18 år av erfarenhet inom IT- och Telekombranschen. Att utveckla IT och Telekom tillsammans, sida vid sida, var en idé vi fastnade för och som har präglat vårt arbete i det nya varumärken A3 sedan starten.

Vi levererar bredbandsbaserade lösningar till över 700 bostadsrättsföreningar i hela landet, och till över 260.000 privatkunder.

A3 FÖRETAG

Vi levererar tjänster till företag som underlättar deras dagliga arbete. Våra företagskunder är många, och drivna - därför är det extra viktigt för oss att ta vårt ansvar i leverans, underhåll och utveckling - så våra kunder kan fokusera på deras egen verksamhet.

Våra kunder är allt från små företag som jobbar remote, till stora kontor som behöver en seriös aktör som ansvarar för deras IT-miljö. Bland våra +14 000 företagskunder finns shoppingcenter, välkända bolag, och hela hotellkedjor. Vi är även stolta ramavtalsleverantörer till Kammarkollegiet inom områdena Kommunikation, Telekommunikation, och Infrastruktur.

TRYGGHET I EN DIGITAL VÄRLD

För oss är det viktigt att det digitala livet ständigt utvecklas, men vi vet också vårt ansvar. Trygghet och säkerhet online är idag en av våra största frågor. Våra kunder ska känna sig trygga på nätet, och ha verktygen för att kunna vara det.

Som kund hos A3 ingår ID-skydd helt kostnadsfritt, men också rabatterade priser på omfattande Antivirusskydd som skyddar dig, och samtliga i ditt hushåll som är uppkopplade trådlöst.

Det är viktigt för oss att våra kunder vet om riskerna, och hur dessa kan undvikas. Det ingår i vårt ansvar som leverantör.

A3 logo

Ett meddelande från vår CEO

"Tack vare våra 18 år i branschen kan vi nyttja den erfarenhet vi har av både IT- och Telekom. A3 är en aktör på marknaden som erbjuder en enorm bredd av tjänster och produkter till både privat- och företagskunder.
Vårt kvitto på att det vi gör är bra, är förstås våra hundratusentals nöjda kunder vi har idag."


Träffa vårt management team:

Paul Moonga

Paul Moonga

VD/CEO
Annika Westberg

Annika Westberg

CFO

Pressmeddelanden

2020-01-29 12:41

A3 donerar 50 000 kr till WWF Australien

Utöver vårt sponsorengagemang är donationer ett sätt för oss att ta ett bredare ansvar.  A3 donerar 50 000 kr till Världsnaturfondens arbete i det katastrofdrabbade Australien.

Mer pressmeddelanden

Sponsring

Sponsring är ett sätt att stärka vår relation med kunder och medarbetare samtidigt som vi bidrar till utveckling av de föreningar vi sponsrar.

Jobba på A3

Jobb hos oss

Presskit, logotyp

Logotyp PNG [75 KB]
Logotyp EPS [2 MB]
Presskit, inklusive bilder (5 MB)

Vid pressfrågor kontakta:

Sara Karlsson

Sara Karlsson

Marknadskoordinator
+46 (0)771 858 409
ir@a3.se

Bokslutskommuniké januari - december 2019


OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG 

Rörelseintäkterna uppgick till 204,2 MSEK (211,5) 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,3 MSEK (4,0) 

EBITDA-resultatet uppgick till 19,0 MSEK (17,5) 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,4 MSEK (-8,5) 

Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,01) 
 

JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG

Rörelseintäkterna uppgick till 805,8 MSEK (813,6) 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (3,2) 

EBITDA-resultatet uppgick till 72,5 MSEK (56,4) 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 108,3 MSEK (27,1) 

Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,30 SEK (0,03) 

Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,00 SEK (1,25) per aktie lämnas för 2019

 

För detaljerad kommentar på fjärde kvartalet, vänligen se länk https://vimeo.com/a3sverige

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:30 CET

 

Bokslutskommuniké januari - december 2019 - Fullversion

När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.
Välkommen till A3