Livskvalitet i en digital värld

För oss är vårt norrländska ursprung något urstarkt. Allra mest är det en fråga om inställning. Sättet där vi tar hand om varandra, där vi lyssnar mer än vi pratar och levererar på riktigt istället för att sälja luftslott och blufflova.

A3 föddes 2017 och är en sammanslagning av de norrländska företagen AllTele och T3, och IT-genierna i Delegate och IT-Total Västernorrland. A3 är en mäktig mix av IT och telekom som täcker allt från hårdvara och servicetjänster till bredband och telefoni.

Vi tycker att det är vettigt med ett personligare företag som vet att mötet är själva grejen. Som bryr sig om att det ska bli bra. Där det inte sitter fast att få hjälp och där vi som vet vad vi pratar om också pratar begripligt.

För oss är det en självklarhet att familjer och företag ska känna sig helt trygga ute på nätet och uppe i molnet.

Att det inte ska vara farligt att vara social och att ingen riskerar att dela mer än de själva vill. När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet. Vår utveckling stannar aldrig, eftersom världen inte gör det.

Det digitala är en del av livet. Men livet är också mer än så. Vi tror på att verka på hemmaplan. Vi sponsrar hemmalagen och ser till att vara med och bygga samhället här, där vi är och tänker stanna. Men givetvis kan alla vara norrlandsfans, var de än bor. Det handlar bara om inställning.

A3

Ett meddelande från vår CEO

"Vi vill att A3 ska vara den tjänsteleverantör som i en digital värld bäst bidrar till att boosta relationer och skapa livskvalitet för barnfamiljer, mindre företag och våra anställda. Det digitala är en del av livet. Men livet är också mer än så. A3 tror att relationer där vi har tid att se varandra och uppleva saker ihop är det viktigaste som finns. Den digitala tillvaron kan vara ett stöd för det, men vårt beteenden där kan också bli hinder som gör oss ensamma, enkelspåriga och stillasittande. Starka krafter verkar för att vi ska spendera ännu mer tid med våra skärmar. Det vill vi göra något åt. Connect to life.”


Träffa vårt management team:

Paul Moonga

VD/CEO

Henrik Nilsson

VVD/Head of Private sales

Annika Westberg

CFO

Pressmeddelanden

2018-08-08 09:00

Vice VD Henrik Nilsson lämnar A3

2018-06-15 10:19

Vinst för både kunder och miljö när A3 uppgraderar nätet

A3 gör nu stora investeringar i sin infrastruktur vilket innebär både ökad kundnytta och miljömässiga och ekonomiska besparingar. Dessutom är A3 nu bättre rustat för att möta det ökade trycket från cyberattacker och säkerhetshot på nätet. 

2018-05-28 15:30

A3 vinner Kammarkollegiets upphandling av IT- och telekomtjänster

A3 har antagits till tre av Kammarkollegiets anbudsområden gällande IT- och telekomtjänster. De tre ramavtalsområdena är följande: Anbudsområde 1 (har överklagats): Kommunikationslösningar (helhet, innefattar område 2 och 3), Anbudsområde 2: Telefoni/Telekommunikationstjänster (delområde 2), Anbudsområde 3: Infrastruktur (delområde 3).

Mer pressmeddelanden

Sponsring

Sponsring är ett sätt att stärka vår relation med kunder och medarbetare samtidigt som vi bidrar till utveckling av de föreningar vi sponsrar.

Jobba på A3

Jobb hos oss

Presskit, logotyp

Logotyp PNG [75 KB]
Logotyp EPS [2 MB]
Presskit, inklusive bilder (27 MB)

Vid pressfrågor kontakta:


Daniel Andersson

Stf Chief Marketing Officer
+46 (0)70 180 04 98
ir@a3.se

Kvartalsrapport januari-mars 2018

Januari–mars i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 202,8 MSEK (203,6).
  • EBITDA-resultatet uppgick till 10,2 MSEK (18,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -2,9 MSEK (5,1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 MSEK (11,7).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (0,15).
  • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 59,8 MSEK (44,9).
Kvartalsrapport januari-mars 2018 - Fullversion

När den digitala utvecklingen går snabbt är det vårt jobb att göra tillvaron på nätet enkel, trygg och i balans med allt annat i livet.
Välkommen till A3