Pressrum


2018-05-15 08:30

Kvartalsrapport januari-mars 2018

Januari–mars i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 202,8 MSEK (203,6).
  • EBITDA-resultatet uppgick till 10,2 MSEK (18,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -2,9 MSEK (5,1).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 MSEK (11,7).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (0,15).
  • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 59,8 MSEK (44,9).

Kvartalsrapport januari-mars 2018 - Fullversion

kvartalsrapport A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se