Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2018-08-24 08:30

Halvårsrapport januari-juni 2018

April – juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 200,1 MSEK (213,1).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 13,6 MSEK (17,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 0,4 MSEK (3,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,6 MSEK (27,0).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,11).
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 64,7 MSEK (43,2).
 • Årsstämman beslutade en utdelning om 1,25 SEK per aktie och utbetalning genomfördes i juni

Januari – juni i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 402,9 MSEK (416,7).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 23,8 MSEK (35,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -2,5 MSEK (9,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,3 MSEK (38,7).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (0,26).

Halvårsrapport januari-juni 2018 - Fullversion

halvårsrapport A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se