Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2018-11-21 08:30

Delårsrapport januari-september 2018

Juli – september i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 199,2 MSEK (216,8).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 15,1 MSEK (20,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 1,7 MSEK (6,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,9 MSEK (18,5).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (0,23).
 • Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 54,2 MSEK (50,6).

Januari – september i sammandrag

 • Rörelseintäkterna uppgick till 602,1 MSEK (633,5).
 • EBITDA-resultatet uppgick till 38,8 MSEK (56,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -0,8 MSEK (16,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,2 MSEK (57,2).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,49).

Delårsrapport januari-september 2018 - Fullversion

delårsrapport A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se