Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2019-01-28 11:40

A3 vinner mot Skatteverket

A3 har idag fått del av Förvaltningsrätten i Umeås dom daterad den 23 januari av vilken framgår att A3 med berörda dotterbolag fullt ut vinner mot Skatteverket.

Efter en långvarig skatterevision som pågick under c:a tre år erhöll A3 under december 2017 slutligen Skatteverkets beslut avseende koncernens inkomstdeklarationer för åren 2013 och 2014. Skatteverket beslutade om begränsning av tidigare års underskott med 111 MSEK, efterbeskattning samt drygt 11 MSEK i skattetillägg.
A3 överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Umeå som nu bifaller A3s överklagande i sin helhet.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas av Skatteverket.


A3 vinner mot Skatteverket - FullversionTillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se