Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2019-02-13 08:42

Bokslutskommuniké januari - december 2018

Oktober - december i sammandrag
Rörelseintäkterna uppgick till 211,5 MSEK (223,9)
EBITDA-resultatet uppgick till 17,5 MSEK (16,3)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 4,0 MSEK (-3,6)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 MSEK (7,9)
Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (-0,20)
Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 66,5 MSEK (57,4)

Januari - december i sammandrag
Rörelseintäkterna uppgick till 813,6 MSEK (857,4)
EBITDA-resultatet uppgick till 56,4 MSEK (72,9)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 3,2 MSEK (12,4)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 MSEK (61,6)
Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,29)
Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,25 kr (1,25) per aktie lämnas för 2018


Bokslutskommuniké januari - december 2018 - Fullversion

bokslutskommuniké A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se