Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2019-05-10 08:30

Kvartalsrapport januari - mars 2019

Januari - mars i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 202,8 MSEK (202,8) 

EBITDA-resultatet uppgick till 18,0 MSEK (10,2) 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 MSEK (-2,9) 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,4 MSEK (4,7) 

Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (-0,06) 

Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 62,9 MSEK (59,8) 


Kvartalsrapport januari - mars 2019 - Fullversion

kvartalsrapport A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se