Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2019-08-21 15:30

A3 har fastställt avstämningsdag för resterande aktieutdelning

Stockholm den 21 augusti 2019, kl 15:30

På årsstämma den 23 maj 2019 beslutades en ordinarie aktieutdelning om 1,25 kr per aktie, totalt 41 071 803,75 kronor varvid bestämdes att en första utbetalning om 0,75 kr per aktie skulle ske i anslutning till stämman samt uppdrogs åt styrelsen att bestämma avstämningsdag för resterande del (0,50 kr) att utbetalas senast under september.

A3s styrelse har idag fastställt avstämningsdag till den 2 september 2019, vilket innebär att utbetalning av resterande 0,50 kr per aktie kommer att ske omkring den 5 september 2019.


Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 15:30 CET. A3 har fastställt avstämningsdag för resterande aktieutdelning - Fullversion

A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se