Pressrum


2019-08-22 08:30

A3 Halvårsrapport januari - juni 2019


April - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 198,4 MSEK (200,1) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 17,5 MSEK (13,6) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 MSEK (0,4) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 MSEK (29,6) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (0,03) 

• Årsstämman beslutade en utdelning om 1,25 SEK per aktie, varav 0,75 SEK utbetalades i juni


Januari - juni i sammandrag

• Rörelseintäkterna uppgick till 401,2 MSEK (402,9) 

• EBITDA-resultatet uppgick till 35,5 MSEK (23,8) 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-2,5) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,3 MSEK (34,3) 

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,10 SEK (-0,03)

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30 CET. 

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se 


A3 Halvårsrapport januari - juni 2019 - Fullversion

halvårsrapport A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se