Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2019-11-21 08:30

Delårsrapport januari - september 2019

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

• Rörelseintäkterna uppgick till 200,4 MSEK (199,2)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,7 MSEK (1,7)

• EBITDA-resultatet uppgick till 17,9 MSEK (15,1)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,8 MSEK (7,9)

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (0,05)

• Företagssegmentets ordervärde för kvartalet uppgick till 57,9 MSEK (54,2)

• Operationella kostnader uppgick till 34,6 MSEK, vilket är 4,1 MSEK lägre än föregående kvartal (38,7)

• Kvarstående del, 0,50 MSEK, av beslutad utdelning (1,25 SEK per aktie) utbetalades i september

 

JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

• Rörelseintäkterna uppgick till 601,6 MSEK (602,1)

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,9 MSEK (-0,8)

• EBITDA-resultatet uppgick till 53,4 MSEK (38,8)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,0 MSEK (42,2)

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,03)


För detaljerad kommentar på tredje kvartalet, vänligen se länk https://vimeo.com/a3sverige
 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:30 CET
Delårsrapport januari - september 2019 - Fullversion

delårsrapport A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se