Pressrum - A3 - Connect To Life

Pressrum


2020-02-13 08:30

Bokslutskommuniké januari - december 2019

  FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG 

Rörelseintäkterna uppgick till 204,2 MSEK (211,5) 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,3 MSEK (4,0) 

EBITDA-resultatet uppgick till 19,0 MSEK (17,5) 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,4 MSEK (-8,5) 

Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,17 SEK (0,01) 
 

JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG

Rörelseintäkterna uppgick till 805,8 MSEK (813,6) 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (3,2) 

EBITDA-resultatet uppgick till 72,5 MSEK (56,4) 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 108,3 MSEK (27,1) 

Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,30 SEK (0,03) 

Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,00 SEK (1,25) per aktie lämnas för 2019

 

För detaljerad kommentar på fjärde kvartalet, vänligen se länk https://vimeo.com/a3sverige

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:30 CET

 

Bokslutskommuniké januari - december 2019 - Fullversion

bokslutskommuniké A3Tillbaka till pressrum


Presskontakt A3


Sara Karlsson
Marknadskoordinator

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se