Pressrum


2020-08-20 08:30

A3 Halvårsrapport januari - juni 2020

Närmare 5 000 nya fiberkunder i öppna stadsnät och de operationella kostnader nu nere på låga 31,7 MSEK 

 

April - juni i sammandrag 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 190,2 MSEK (198,4) 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -3,4 MSEK (0,8) 

 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,4 MSEK (17,5) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 MSEK (34,8) 

 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,11 SEK (0,01) 
   

Januari - juni i sammandrag 
 

 • Rörelseintäkterna uppgick till 384,7 MSEK (401,2) 

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -4,6 MSEK (2,2) 

 • EBITDA-resultatet uppgick till 30,9 MSEK (35,5) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 MSEK (69,2) 

 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (0,10) 

 

För detaljerad kommentar på andra kvartalet, vänligen se länk www.vimeo.com/a3sverige.

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se, alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se
 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

A3 Halvårsrapport januari - juni 2020 - FullversionTillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se