Pressrum


2020-10-16 11:30

Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ):s extra bolagsstämma den 16 oktober 2020

På dagens extra bolagsstämma i A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) (”A3”) beslutades i enlighet med förslaget från styrelsen.

Stämman beslutade att dela ut A3:s aktieinnehav i intressebolaget Bright Energy AB, genom att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget B Intressenter AB (publ) (under namnändring från Grundbulten 36018 AB), org.nr 559270–5288 (”Bright”), varvid en (1) aktie av serie A i A3 berättigar till en (1) aktie i Bright.

Stämman bemyndigade även A3:s styrelse att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Bright. Avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med listningen av aktierna i Bright på Mangoldlistan och senast den 31 december 2020.


Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ):s extra bolagsstämma den 16 oktober 2020 - FullversionTillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se