Pressrum


2020-10-28 14:30

Beslut om avstämningsdag för utdelningen av innehavet i Bright

I samband med extra bolagsstämma den 16 oktober beslutades utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget B Intressenter AB varvid styrelsen bemyndigades att fastställa utdelningsdag.

Under bolagsstämman den 16 oktober 2020 beslutade stämman att dela ut A3:s aktieinnehav i det nyskapande intressebolaget Bright Energy AB, genom att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget B Intressenter AB (publ), org.nr 559270–5288 (”B Intressenter”), varvid en (1) aktie av serie A i A3 berättigar till en (1) aktie i B Intressenter.

Stämman bemyndigade även A3:s styrelse att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Bright.

Styrelsen har nu fastställt avstämningsdagen som kommer att vara den 4 november 2020, vilket i sin tur innebär att aktieägare i A3 registrerade hos Euroclear per detta datum kommer erhålla motsvarande aktier i B Intressenter enligt vad som anges ovan. I samband med detta kommer B Intressenter även att registreras för handel hos Mangold Fondkommission och detta förväntas slutföras den 9 november 2020.Bright Energy erbjuder en digital plattform till elbolag som gör att deras kunder kan optimera sin elanvändning och spara el. B Intressenter äger aktier i Bright Energy AB.

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 14:30 CET.


Beslut om avstämningsdag för utdelningen av innehavet i Bright - FullversionTillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se