Pressrum


2020-11-12 08:30

A3 Delårsrapport januari - september 2020

Fortsatt starkt kundinflöde där resultatet påverkas negativt av engångsposter

Juli - september i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 188,7 MSEK (200,4)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -21,7 MSEK (0,7)
  • EBITDA-resultatet uppgick till -3,5 MSEK (17,9)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 MSEK (26,1)
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,76 SEK (0,04)

Januari - september i sammandrag

  • Rörelseintäkterna uppgick till 573,4 MSEK (601,6)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -26,3 MSEK (2,9)
  • EBITDA-resultatet uppgick till 27,4 MSEK (53,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,4 MSEK (73,2)
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,85 SEK (0,14)

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För detaljerad kommentar på tredje kvartalet, vänligen se länk www.vimeo.com/a3sverige

Finansiell information finns tillgänglig att ladda hem på investors.A3.se alternativt beställas från bolaget via ir@a3.se.

 

Denna information är sådan information som A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 08:30 CET.

A3 Delårsrapport januari - september 2020 - Fullversion

A3 DelårsrapportTillbaka till pressrum


Presskontakt och
Investor relations

Är du journalist, analytiker eller investerare och vill komma i kontakt med A3? Vår presstjänst har jour för mediers ärenden och andra förfrågningar.

+46 (0)771 858 409
ir@a3.se