A3 AVSLUTAR SAMARBETET MED
SAS EUROBONUS-PROGRAMMETUnder april månad har A3 och SAS kommit fram till en överenskommelse där A3:s deltagande i EuroBonus-programmet kommer att upphöra. Detta har flera anledningar.

Till att börja med så skedde en minskning av flygresor redan under 2019 på grund av en ändrad attityd utifrån ett miljöperspektiv. Samtidigt hörde vi även från våra kunder angående A3:s miljöpolicy.

Därefter, och i takt med spridningen av Covid-19 under våren och införandet av ett omfattande flygförbud, har vi därför omvärderat vårt deltagande i EuroBonus-programmet.

Utöver detta har vi även kunnat se att samarbetet med SAS inte heller lockat våra kunder i den utsträckning vi förmodat, och därav blir avvecklandet naturligt för både A3 och SAS.


FRÅGOR & SVAR


Hur påverkas min tjänst?

Tjänsten kommer att fungera som vanligt, och du kan använda dina insamlade poäng precis som tidigare.


Kan jag fortfarande använda mina poäng för resor?

Du kan fortsätta att använda dina poäng för framtida resor och andra varor på SAS Eurobonus shoppingportal. Vill du hålla dig uppdaterad om när SAS börjar flyga som vanligt igen, besök www.sas.se


Ändras mitt pris när Eurobonuskampanjen upphör?

Din tjänst löper på enligt avtal, och inga förändringar kommer att ske för vare sig pris eller bindningstid.


Hur påverkas mitt avtal med A3?

Ditt avtal med A3 kommer inte att påverkas, med undantag för att dina Eurobonus-poäng kommer att betalas ut i förtid istället för att distribueras ut efter att du betalt en faktura.


Hur vet jag när mina poäng utbetalats?

Du kommer att bli notifierad så snart dina poäng utbetalats, och din tjänst hos oss kommer att fortgå som vanligt och påverkas inte av att A3 lämnar EuroBonus-programmet.


Om du har bindningstid:

Du som kund kommer i samband med detta få dina EuroBonus-poäng utbetalda i förtid i en klumpsumma till ditt EuroBonus-konto enligt avtalet för hela bindningstiden.


Om du inte har någon bindningstid:

Du som kund kommer i samband med detta att få motsvarande 3 månaders EuroBonus-poäng utbetalt i en klumpsumma till ditt EuroBonus-konto i och med att avtalet avslutas.