• Hjälp och supportHitta svaren på dina frågor här

  • Faktura
  • Abonnemangsfrågor
  • Bredband via fiber
  • Mobiltelefoni
  • Fast telefoni
  • router Bredbandstelefoni
  • ADSL
  • Mobilt bredband
  • Övriga tjänster

Vanliga frågor och svar

Allmänt

Vid avtal som ingåtts på internet, via telefon eller utanför A3:s affärslokaler har du som privatperson (innefattande enskild firma) ångerrätt enligt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i enlighet med vad som närmare anges nedan.

Vid köp av tjänst har du rätt att ångra köpet och frånträda avtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingåtts. Om du du har begärt att A3 påbörjar leverans av tjänsten under ångerfristen kan du bli skyldig att ersätta A3 för den tjänst du använt, t.ex. för samtalsavgifter, dataförbrukning o.s.v.

Vid köp av vara har du rätt att ångra köpet och frånträda avtalet inom 14 dagar från det att du mottagit varan.

Ångerrätten gäller inte vid beställning av digitalt innehåll där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning och där innehållet levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. 

Utövande av ångerrätten

Vill du utöva ångerrätten ska du till A3 skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet, detta innan ångersfristen löper ut. Meddelandet kan sloclas per post: A3 Privat AB, Box 133, 901 04 Umeå, e-post: kundservice@a3.se eller per telefon 0770-910 000. Du kan även använda dig av Konsumentverkets standardblankett som du hittar här. Vid nyttjande av ångerrätten ansvarar Du själv för eventuell returkostnad och ska skicka vara, tillbehör och följesedel i originalförpackning till:

A3 Privat AB
Box 133
901 04 Umeå

Verkan av utövad ångerrätt

Om det vid ångerrätt på vara uppkommer värdeminskning som beror på att du hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att prova på varans egenskaper eller funktion kan du bli skyldig att ersätta A3 för värdeminskning av varan och A3 kommer att debitera dig för motsvarande värdeminskning. Det är därför bäst att du undviker att använda varan förrän du har bestämt dig för att behålla den.

Kundservice
0770 910 000

Vardagar: 08:00 - 17:00; Helger stängt
kundservice@a3.se

Teknisk support
0770 910 000

Vardagar: 08:00 - 20:00; Helger: 10:00 - 14:00
support@a3.se

Beställningar/Order
0770 910 100

Vardagar: 08:00 - 20:00; Helger stängt
order@a3.se


Behöver du hjälp?Klicka här för att chatta med oss.