Driftinformation - A3 - Connect To Life

Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Lund
Startdatum: 2019-09-17 09:00
Klartid: /
Status: Ej planerad
Uppdatering: 2019-09-17 14:56
Vi har inte fått någon ny information från stadsnätet så vi har ingen ny beräknad klartid. Vi återkommer när mer information finns att tillgå.
Zitius har för närvarande en driftstörning på bredbandstjänster i LUND stadsnät. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-09-17 15:00

Planerade avbrott

Område: Sundsvall
Startdatum: 2019-09-26 00:00
Klartid: 2019-09-26 01:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredbandstelefoni & Fast Telefoni i SUNDSVALL. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-26 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-26 01:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång.
Område: Sverige
Startdatum: 2019-09-25 08:00
Klartid: 2019-09-25 16:00
Status: Planerad
Vi utför under dagen en administrativ flytt av kunder tillsammans med stadsnätsleverantören Fibra. Kunder som tidigare haft sina tjänster hos T3 eller AllTele i något av Fibras nät kommer nu bli A3. Jobbet utförs i omgångar och kunder kan vänta sig ett avbrott på samtliga tjänster i upp till 10 minuter någon gång under dagen, omstart på den egna utrustning kan behövas.
Område: Örnsköldsvik
Startdatum: 2019-09-24 00:00
Klartid: 2019-09-24 03:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, IP Connect L2, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ÖRNSKÖLDSVIK. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-24 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-24 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång.

Avslutade driftstörningar

Område: Stockholm
Startdatum: 2019-09-19 00:00
Klartid: 2019-09-19 04:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-19 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-19 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång.