Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Göteborg
Startdatum: 2019-02-18 08:00
Klartid: 2019-02-22 17:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i iTux Framtidens Bredband i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-02-18 08:00 och beräknad sluttid 2019-02-22 17:00.
Område: Brännö, Köpstadsö, Asperö, Donsö, Vrångö, Styrsö
Startdatum: 2019-02-12 13:30
Klartid: 2019-02-23 17:00
Status: Ej planerad
Uppdatering: 2019-02-21 08:07
Felavhjälpning pågår. Ny beräknad klartid är nu 2019-02-23 17:00.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ASPERÖ. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-02-22 16:30. Det är en skadad undervattenskabel vilket medför en längre åtgärdstid.
Område: Alvesta
Startdatum: 2019-02-04 12:00
Klartid: /
Status: Ej planerad
Uppdatering: 2019-02-21 07:56
Vi jobbar fortfarande på att ta fram en bra lösning på problemet tillsammans med ViaEuropa, förhoppningsvis under slutet på denna eller början på nästa vecka. Åtgärder för att styra om trafik för att underlätta kapacitetsbristen är gjorda.
Uppdatering: 2019-02-05 16:02
Ett nattjobb planeras in för att åtgärda detta då jobbet kommer bli större än väntat, mer information kommer framöver och alternativa åtgärder vidtas för att minska omfattningen på störningen.
Uppdatering: 2019-02-04 16:22
Felsökning pågår. Ny beräknad klartid är nu 2019-02-05 17:00.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande kapacitet/låg hastighet som drabbar Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ALVESTA. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-02-04 17:00.

Planerade avbrott

Område: Västerås, Eskilstuna, Valskog
Startdatum: 2019-03-08 00:00
Klartid: 2019-03-08 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i VALSKOG, ESKILSTUNA & VÄSTERÅS kommer att genomföras med start 2019-03-08 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-08 04:00. Kunder i IP-Only stadsnät i ovan nämnda orter kommer inte kunna nyttja sina tjänster i upp till 4 timmar när arbetet utförs.
Område: Västervik, Gotland, Oskarshamn
Startdatum: 2019-03-08 00:00
Klartid: 2019-03-08 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i VÄSTERVIK, GOTLAND & OSKARSHAMN kommer att genomföras med start 2019-03-08 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-08 04:00. Kunder i IP-Only stadsnät i ovan nämnda orter kommer inte kunna nyttja sina tjänster i upp till 4 timmar när arbetet utförs.
Område: Bromma
Startdatum: 2019-03-06 08:00
Klartid: 2019-03-06 10:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i BROMMA kommer att genomföras med start 2019-03-06 08:00 och beräknad sluttid 2019-03-06 10:00. Kunder i IP-Only stadsnät i Bromma kommer inte kunna nyttja sina tjänster under arbetets gång.
Område: Jönköping
Startdatum: 2019-03-06 08:00
Klartid: 2019-03-06 16:00
Status: Planerad
Uppdatering: 2019-02-21 08:26
Nytt datum för jobbet satt till 2019-03-06.
Klarskriven: 2019-02-20 10:06
Stadsnätet har ställt in jobbet, vi återkommer om det planeras att göras längre fram istället.
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni på Von Platensgatan 32-36 i JÖNKÖPING kommer att genomföras med start 2019-02-27 08:00 och beräknad sluttid 2019-02-27 16:00
Område: Djurås
Startdatum: 2019-03-06 00:00
Klartid: 2019-03-06 07:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i DJURÅS kommer att genomföras med start 2019-03-06 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-06 07:00. Avbrott på samtliga tjänster via IP-Only stadsnät i Djurås kommer uppstå och vara i upp till 7 timmar.
Område: Tollarp, Kristianstad
Startdatum: 2019-03-05 00:00
Klartid: 2019-03-05 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i TOLLARP & KRISTIANSTAD kommer att genomföras med start 2019-03-05 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-05 06:00.
Område: Göteborg
Startdatum: 2019-03-04 08:00
Klartid: 2019-03-04 17:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för kunder i iTux Framtidens Bredband i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-03-04 08:00 och beräknad sluttid 2019-03-04 17:00. Kunder kan uppleva avbrott under arbetets gång.
Område: Kristianstad, Tomelilla, Simrishamn, Beddingestrand
Startdatum: 2019-03-01 00:00
Klartid: 2019-03-01 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i KRISTIANSTAD, TOMELILLA, BEDDINGESTRAND & SIMRISHAMN kommer att genomföras med start 2019-03-01 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-01 04:00
Område: Stockholm
Startdatum: 2019-02-28 23:00
Klartid: 2019-03-01 02:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i IP-Only stadsnät STOCKHOLM kommer att genomföras med start 2019-02-28 23:00 och beräknad sluttid 2019-03-01 02:00. Kunder kan uppleva avbrott under arbetet.
Område: Göteborg
Startdatum: 2019-02-28 08:00
Klartid: 2019-02-28 16:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-02-28 08:00 och beräknad sluttid 2019-02-28 16:00. Kunder på Hellbergs väg och Seminariegatan kan komma att uppleva avbrott under arbetets gång.
Område: Kristianstad, Färlöv, Tollarp
Startdatum: 2019-02-28 00:00
Klartid: 2019-02-28 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i FÄRLÖV, KRISTIANSTAD & TOLLARP kommer att genomföras med start 2019-02-28 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-28 06:00
Område: Vetlanda
Startdatum: 2019-02-27 01:00
Klartid: 2019-02-27 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i VETLANDA kommer att genomföras med start 2019-02-27 01:00 och beräknad sluttid 2019-02-27 04:00 Kunder i Njudung Energis stadsnät kan uppleva störningar under arbetets gång.
Område: Almunge
Startdatum: 2019-02-27 00:00
Klartid: 2019-03-08 06:00
Status: Planerad
IP-Only utförs ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ALMUNGE kommer att genomföras löpande under flera servicefönster med start 2019-02-27 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-08 06:00. Arbetet utförs enbart nattetid mellan 00:00 till 06:00 och varje enskilt avbrott beräknas till ca 4 timmar.
Område: Skyttorp
Startdatum: 2019-02-26 00:00
Klartid: 2019-02-26 08:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i SKYTTORP kommer att genomföras med start 2019-02-26 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-26 08:00 och medför störningar på samtliga tjänster under arbetets gång.
Område: Gällivare
Startdatum: 2019-02-25 08:00
Klartid: 2019-02-26 16:00
Status: Planerad
Stadsnätet utför ett planerat underhållsarbete som drabbar Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i GÄLLIVARE kommer att genomföras med start 2019-02-25 08:00 och beräknad sluttid 2019-02-26 16:00.
Följande adresser kommer uppleva kortare avbrott under arbetets gång.
Skomakarevägen, Skräddarvägen, Lastarevägen, Gruvbyvägen 25/2.
Rälsläggarvägen, Ortdrivarvägen, Sömmerskevägen, Movägen, Blockvägen 26/2.
Område: Göteborg
Startdatum: 2019-02-25 08:00
Klartid: 2019-02-28 17:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-02-25 08:00 och beräknad sluttid 2019-02-28 17:00
Område: Älta
Startdatum: 2019-02-25 00:00
Klartid: 2019-02-25 03:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ÄLTA kommer att genomföras med start 2019-02-25 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-25 03:00 och medför störningar på tjänster under arbetets gång.
Område: 83076
Startdatum: 2019-02-25 00:00
Klartid: 2019-02-25 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Midskog, 830 76 Östersund kommer att genomföras med start 2019-02-25 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-25 04:00, detta medför störningar på tjänsterna under arbetet.

Avslutade driftstörningar

Område: Gotland
Startdatum: 2019-02-22 00:00
Klartid: 2019-02-22 04:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i GOTLAND kommer att genomföras med start 2019-02-22 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-22 04:00, detta kommer innebära avbrott på tjänster från och med midnatt och i upp till 4 timmar.
Område: Sundsvall
Startdatum: 2019-02-21 08:00
Klartid: 2019-02-21 13:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i SUNDSVALL kommer att genomföras av stadsnätet med start 2019-02-21 08:00 och beräknad sluttid 2019-02-21 13:00. Kunder i Sidsjön och Sallyhill kan uppleva avbrott under arbetets gång.
Område: Stockholm
Startdatum: 2019-02-21 00:00
Klartid: 2019-02-21 01:25
Status: Planerad
Klarskriven: 2019-02-21 01:25
Driftstörning klarskrivs: Planerad - 2019-02-21 01:25. IP Connect L2, Bredband Pro, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni, Bredband Pro Plus & Bredband Enterprise för STOCKHOLM är nu åter igång.
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Enterprise, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, IP Connect L2, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM kommer att genomföras med start 2019-02-21 00:00 och beräknad sluttid 2019-02-21 02:00
Område: Strängnäs, Eskilstuna
Startdatum: 2019-02-20 12:30
Klartid: 2019-02-20 13:35
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-02-20 13:35
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-02-20 13:35. Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för ESKILSTUNA & STRÄNGNÄS är nu åter igång.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Öppna Stadsnät ESKILSTUNA & STRÄNGNÄS. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-02-20 16:30
Område: Härnösand
Startdatum: 2019-02-20 09:30
Klartid: 2019-02-20 16:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i HÄRNÖSAND kommer att genomföras med start 2019-02-20 09:30 och beräknad sluttid 2019-02-20 16:00. Kunder i området Bondsjöhöjden kan uppleva avbrott under arbetets gång.
Område: Järfälla
Startdatum: 2019-02-20 08:30
Klartid: 2019-02-20 09:50
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-02-20 09:50
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-02-20 09:50. Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för JÄRFÄLLA är nu åter igång.
Den felande utrustningen kommer bytas ut under Torsdagen så ytterligare ett kort avbrott kommer uppstå när jobbet utförs.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Zitius stadsnät i JÄRFÄLLA. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-02-20 16:00