Driftinformation - A3 - Connect To Life

Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Det finns just nu inga aktuella driftstörningar.

Planerade avbrott

Område: Stockholm
Startdatum: 2020-03-03 00:00
Klartid: 2020-03-03 04:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande A3 Växel, Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Interna System, IP Connect L2, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-03-03 00:00 och beräknad sluttid 2020-03-03 04:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avklarat arbete.

Avslutade driftstörningar

Område: Umeå
Startdatum: 2020-02-24 11:30
Klartid: 2020-02-24 15:14
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2020-02-24 15:14
Driftstörning klarskrivs: Bredbandstjänster i UMEÅ. Stadsnätet har meddelat att störningen nu ska vara åtgärdad.
UmeNet har för närvarande en driftstörning på Bredbandstjänster i UMEÅ stadsnät. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2020-02-24 14:30
Område: Umeå
Startdatum: 2020-02-24 11:30
Klartid: 2020-02-24 15:12
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2020-02-24 15:12
Driftstörning klarskrivs: Bredbandstjänster i UMEÅ. Stadsnätet har meddelat att störningen nu ska vara åtgärdad.
Hjoggmark, Tväråmark och Sörfors har för närvarande en driftstörning på Bredbandstjänster. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2020-02-24 16:30
Område: Stockholm
Startdatum: 2020-02-24 00:00
Klartid: 2020-02-24 00:41
Status: Akut planerad
Klarskriven: 2020-02-24 00:41
Driftstörning klarskrivs: Bredband Företag, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredband Företag Fast IP för STOCKHOLM. Störningen är nu åtgärdad och alla tjänster är åter i bruk.
Vi utför ett akut planerat underhållsarbete gällande Bredband Företag, Bredband Företag Fast IP, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-02-24 00:00 och beräknad sluttid 2020-02-24 03:00. Kunder kan uppleva kortare störningar på sina tjänster under arbetets gång.
Område: Hägersten
Startdatum: 2020-02-20 17:00
Klartid: 2020-02-24 15:14
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2020-02-24 15:14
Driftstörning klarskrivs: Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för HÄGERSTEN. Tekniker har tagit sig in i noden och vårt skåp och störningen är nu åtgärdad och alla tjänster är åter i bruk efter omstarter på nodutrustningen.
Uppdatering: 2020-02-21 16:02
På grund av problem med att komma åt noden och utrustningen så kommer vi inte kunna åtgärda felet innan helgen. Vi kommer försöka få ut en tekniker så snabbt som möjligt på måndag morgon. Vi ber om ursäkt att vi inte kunde lösa problemet innan helgen.
Vi har för närvarande en driftstörning på Bredbandstjänster i HÄGERSTEN. Vi har tappat kontakten med en distributionsnod i Hägersten av okänd anledning, vi undersöker vad som har hänt, vi kan inte erbjuda någon beräknad klartid just nu.