Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Det finns just nu inga aktuella driftstörningar.

Planerade avbrott

Det finns just nu inga planerade avbrott.

Avslutade driftstörningar

Område: Mjölby
Startdatum: 2018-08-15 12:00
Klartid: 2018-08-15 17:03
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2018-08-15 17:03
Driftstörningen som uppstod under förmiddagen i stadsnätet i Mjölby är nu åtgärdad och allt ska fungera som vanligt igen.
För närvarande har Utsikt störningar i bredbandsnätet. Det innebär att kunder i Mjölby har avbrott i sin internettjänst. Utsikt Bredband arbetar med att åtgärda problemet och beräknar att det ska vara avhjälpt under dagen. Vi beklagar det besvär störningarna kan innebära.
Område: Vallentuna
Startdatum: 2018-08-15 09:55
Klartid: 2018-08-15 14:00
Status: Ej planerad
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via Open Universe stadsnät i VALLENTUNA. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2018-08-15 14:00
Område: Vallentuna
Startdatum: 2018-08-15 08:54
Klartid: 2018-08-15 13:00
Status: Ej planerad
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via Open Universe stadsnät i VALLENTUNA. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2018-08-15 13:00
Område: Kramfors, Östersund, Sollefteå
Startdatum: 2018-08-15 08:30
Klartid: 2018-08-15 13:43
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2018-08-15 13:43
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2018-08-15 13:43. Alla tjänster för KRAMFORS, ÖSTERSUND & SOLLEFTEÅ är nu åter igång.
Vi har för närvarande en driftstörning mellan Kramfors & Sollefteå, en fiberlänk har gått ner så trafiken från bland annat Östersund & Kramfors med omnejd styrs om andra vägar, det bör inte orsaka några nämnvärda problem. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2018-08-15 14:30
Område: Katrineholm, Norrköping, Mjölby, Nyköping, Linköping
Startdatum: 2018-08-14 09:00
Klartid: 2018-08-15 10:09
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2018-08-15 10:09
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2018-08-15 10:05.
Fiberleverantören har klarskrivit störningen och vi väljer att göra detsamma.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i KATRINEHOLM, NORRKÖPING, MJÖLBY, NYKÖPING & LINKÖPING. Tekniker jobbar på problemet.
Område: Finspång
Startdatum: 2018-08-13 20:00
Klartid: 2018-08-15 10:10
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2018-08-15 10:10
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2018-08-15 10:05.
Fiberleverantören har klarskrivit störningen och vi väljer att göra detsamma.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i FINSPÅNG. Tekniker jobbar på problemet,.
Område: Linköping
Startdatum: 2018-08-13 10:30
Klartid: 2018-08-15 10:05
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2018-08-15 10:05
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2018-08-15 10:05.
Fiberleverantören har klarskrivit störningen och vi väljer att göra detsamma.
Uppdatering: 2018-08-15 09:03
Fiberlänken är uppe igen och vi har åter kontakt med vår utrustning i Linköping. Vi avvaktar med klarrapport på denna så vi ser att det håller i sig.
Uppdatering: 2018-08-15 07:23
Lagning av fibern pågick fram till midnatt och fortsätter nu direkt på morgonen, förhoppningen är att felet ska vara åtgärdat under förmiddagen.
Uppdatering: 2018-08-14 17:34
Grävningen är nu slutförd och skarvning/lagning av fibern har påbörjats.
Uppdatering: 2018-08-14 16:02
Grävning har pågått hela dagen och fortsätter under kvällen, kabeln ligger ganska djupt ner så det tar lång tid att frilägga nog mycket av kabeln för att påbörja skarvning/lagningsarbetet. Vi borde veta mer under kvällen.
Uppdatering: 2018-08-14 08:23
Vägen är stängd och grävning påbörjades 07:00. Vi publicerar ytterligare information om avbrottet löpande när vi får in den.
Fortfarande ingen beräknad klartid.
Uppdatering: 2018-08-13 18:43
Felet beror på en avgrävd fiberkabel i samband med vägarbete. Problem är av en sådan natur att vägen kommer behöva grävas upp för att laga fibern, och då vägen är tungt trafikerad så krävs ett speciellt tillstånd för att få utföra arbetet. Vi har därför fortsatt ingen beräknad klartid på arbetet men det jobbas på för fullt.
Uppdatering: 2018-08-13 16:13
Felsökning pågår. Tyvärr har vi ingen beräknad klartid.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i LINKÖPING. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid saknas ännu.
Område: Östergötland
Startdatum: 2018-08-13 10:30
Klartid: 2018-08-15 10:10
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2018-08-15 10:10
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2018-08-15 10:05.
Fiberleverantören har klarskrivit störningen och vi väljer att göra detsamma.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni som drabbar kunder i IP-Only Stadsnät ÖSTERGÖTLAND. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2018-08-13 17:00