Driftinformation - A3 - Connect To Life

Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Göteborg
Startdatum: 2019-03-18 08:00
Klartid: 2019-03-21 17:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-03-18 08:00 och beräknad sluttid 2019-03-21 17:00. Kunder i iTux Framtidens Bredband på adresserna nedan kommer uppleva avbrott under arbetets gång.

Allhelgonagatan
Aprilgatan
Brittsommargatan
Decembergatan
Doktor Forselius Backe
Glasmästaregatan
Karl Gustavsgatan
Kvarnbergsgatan
Nedre Kvarnbergsgatan
Årstidsgatan
Övre Spannmålsgatan
Jungmansgatan


Område: Botkyrka
Startdatum: 2019-03-18 06:00
Klartid: /
Status: Ej planerad
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i BOTKYRKA via Zitius stadsnät. Tekniker jobbar på problemet, men vi har ingen beräknad klartid just nu.
Område: Alvesta
Startdatum: 2019-02-04 12:00
Klartid: /
Status: Ej planerad
Uppdatering: 2019-03-14 08:10
Tjänsterna borde fungera i full kapacitet sedan förra veckan, vi väljer att klarskriva ärendet nu.
Uppdatering: 2019-02-21 07:56
Vi jobbar fortfarande på att ta fram en bra lösning på problemet tillsammans med ViaEuropa, förhoppningsvis under slutet på denna eller början på nästa vecka. Åtgärder för att styra om trafik för att underlätta kapacitetsbristen är gjorda.
Uppdatering: 2019-02-05 16:02
Ett nattjobb planeras in för att åtgärda detta då jobbet kommer bli större än väntat, mer information kommer framöver och alternativa åtgärder vidtas för att minska omfattningen på störningen.
Uppdatering: 2019-02-04 16:22
Felsökning pågår. Ny beräknad klartid är nu 2019-02-05 17:00.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande kapacitet/låg hastighet som drabbar Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ALVESTA. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-02-04 17:00.

Planerade avbrott

Område: Falun
Startdatum: 2019-03-26 08:00
Klartid: 2019-03-26 16:00
Status: Planerad
iTux utför ett planerat underhållsarbete som drabbar Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i FALUN och kommer att genomföras med start 2019-03-26 08:00 och beräknad sluttid 2019-03-26 16:00. Kunder på Tallbacksvägen, Polhemsvägen och Linnéplan kan uppleva störningar under arbetets gång.
Område: Göteborg
Startdatum: 2019-03-25 00:00
Klartid: 2019-03-25 06:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för kunder på Vädursgatan i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-03-25 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-25 06:00
Område: Göteborg
Startdatum: 2019-03-25 00:00
Klartid: 2019-03-29 06:00
Status: Planerad
Ett omfattande planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i stadsdelen Utby i GÖTEBORG kommer att genomföras med start 2019-03-25 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-29 06:00. Jobbet kommer utföras i etapper under hela vecka 13 nattetid. Kunder kan räkna med ~4 timmar nertid under varje enskilt servicefönster.
Område: Åkersberga, Österskär
Startdatum: 2019-03-22 07:00
Klartid: 2019-03-22 16:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i ÅKERSBERGA & ÖSTERSKÄR kommer att genomföras med start 2019-03-22 07:00 och beräknad sluttid 2019-03-22 16:00. Kunder på dessa orter kommer uppleva minst 2st avbrott på ca 20 minuter vardera, under dagen.
Område: Botkyrka
Startdatum: 2019-03-20 09:30
Klartid: 2019-03-20 11:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Business, Bredband Enterprise, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni & Bredbands-TV i BOTKYRKA kommer att genomföras med start 2019-03-20 09:30 och beräknad sluttid 2019-03-20 11:00.
Område: Storuman
Startdatum: 2019-03-20 00:00
Klartid: 2019-03-20 03:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STORUMAN kommer att genomföras med start 2019-03-20 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-20 03:00.
Kunder i hela stadsnätet kommer uppleva avbrott fram tills 01:00, fortsatta avbrott kan pågå i centralorten fram tills 03:00.
Område: Malmö
Startdatum: 2019-03-19 08:30
Klartid: 2019-03-19 09:00
Status: Planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Business, Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber, Bredband via telejacket & Bredbandstelefoni i MALMÖ kommer att genomföras med start 2019-03-19 08:30 och beräknad sluttid 2019-03-19 09:00
Område: Skene, Örby, Kinna
Startdatum: 2019-03-19 00:00
Klartid: 2019-03-19 04:00
Status: Planerad
MarkNet/Mark kraftvärme utför ett planerat underhållsarbete som kommer leda till avbrott på Bredband via fiber & Bredbandstelefoni, arbetet kommer att genomföras med start 2019-03-19 00:00 och beräknad sluttid 2019-03-19 04:00. Störningen drabbar samtliga hushåll/områden anslutna till Marknet och alla tjänster.

Avslutade driftstörningar

Område: Göteborg, Lerum
Startdatum: 2019-03-16 09:53
Klartid: 2019-03-17 10:02
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-03-17 10:02
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-03-16 15:46. Bredbandstelefoni, Kabel-TV & Kabelinternet för GÖTEBORG & LERUM är nu åter igång.
Uppdatering: 2019-03-16 12:01
Felet har återkommit. Tekniker fortsätter felsökningen.
Klarskriven: 2019-03-16 11:22
Driftstörning klarskrivs: Ej planerad - 2019-03-16 11:22. Bredbandstelefoni, Kabel-TV & Kabelinternet för GÖTEBORG & LERUM är nu åter igång.
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredbandstelefoni, Kabelinternet & Kabel-TV i LERUM & GÖTEBORG. Tekniker jobbar på problemet.