Driftinformation - A3 - Connect To Life

Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Det finns just nu inga aktuella driftstörningar.

Planerade avbrott

Område: Sundsvall
Startdatum: 2019-09-26 00:00
Klartid: 2019-09-26 01:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredbandstelefoni & Fast Telefoni i SUNDSVALL. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-26 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-26 01:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång.
Område: Sverige
Startdatum: 2019-09-25 08:00
Klartid: 2019-09-25 16:00
Status: Planerad
Vi utför under dagen en administrativ flytt av kunder tillsammans med stadsnätsleverantören Fibra. Kunder som tidigare haft sina tjänster hos T3 eller AllTele i något av Fibras nät kommer nu bli A3. Jobbet utförs i omgångar och kunder kan vänta sig ett avbrott på samtliga tjänster i upp till 10 minuter någon gång under dagen, omstart på den egna utrustning kan behövas.
Område: Stockholm
Startdatum: 2019-09-19 00:00
Klartid: 2019-09-19 03:00
Status: Planerad
Vi utför ett planerat underhållsarbete gällande Bredband Pro, Bredband Pro Plus, Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i STOCKHOLM. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-19 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-19 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång.

Avslutade driftstörningar

Område: Sverige
Startdatum: 2019-09-16 15:00
Klartid: 2019-09-16 16:28
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-09-16 16:28
Driftstörning klarskrivs: 2019-09-16 15:00 - 2019-09-16 16:28. Alla tjänster för Hela Sverige. Störningen är nu åtgärdad och alla tjänster är åter i bruk.
Uppdatering: 2019-09-16 15:38
Samtliga tjänster är i normal drift igen sedan 15:30, problemet är löst men vi övervakar situationen.
Vi har för närvarande en driftstörning som kan påverka samtliga tjänster. Det kan vara svårt att nå vissa hemsidor/destinationer. Tekniker jobbar på problemet.
Område: Farsta
Startdatum: 2019-09-16 10:30
Klartid: 2019-09-16 11:04
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2019-09-16 11:04
Störningen är nu åtgärdad!
Vi har för närvarande en driftstörning på bredbandstjänster i FARSTA. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2019-09-16 13:30
Område: Strömsund
Startdatum: 2019-09-16 00:00
Klartid: 2019-09-16 03:00
Status: Planerad
Stadsnätet i STRÖMSUND utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredband via fiber & Bredbandstelefoni. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-16 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-16 03:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång.
Område: Mark
Startdatum: 2019-09-16 00:00
Klartid: 2019-09-16 04:00
Status: Planerad
Stadsnätet utför planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i Örby och Örby Krok i Mark Kommun. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-16 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-16 04:00. Kunder i området kan uppleva störningar på samtliga tjänster under arbetets gång.
Område: Bjuv, Åstorp, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg
Startdatum: 2019-09-16 00:00
Klartid: 2019-09-16 06:00
Status: Planerad
Öresundskrafts stadsnät i HELSINGBORG, BJUV, ÅSTORP, HÖGANÄS & ÄNGELHOLM utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredband via fiber & Bredbandstelefoni. Arbetet kommer att genomföras med start 2019-09-16 00:00 och beräknad sluttid 2019-09-16 06:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång.