Driftinformation - A3 - Connect To Life

Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta kundservice.

Aktuella driftstörningar

Det finns just nu inga aktuella driftstörningar.

Planerade avbrott

Område: Söderköping
Startdatum: 2020-04-03 01:00
Klartid: 2020-04-03 06:00
Status: Planerad
Stadsnätet i SÖDERKÖPING utför ett planerat underhållsarbete som innebär störningar på Bredbandstjänster. Arbetet kommer att genomföras med start 2020-04-03 01:00 och beräknad sluttid 2020-04-03 06:00. Kunder kan uppleva störningar på sina tjänster under arbetets gång och omstart på den egna utrustningen kan behövas efter avslutat arbete.

Avslutade driftstörningar

Område: Övre Norrland, Nedre Norrland
Startdatum: 2020-04-01 06:00
Klartid: 2020-04-01 07:56
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2020-04-01 07:56
Driftstörning klarskrivs: Bredband Företag, Bredband Premium, Bredband via fiber, Bredbandstelefoni, Bredband Företag Fast IP & Bredband Exklusiv för Övre Norrland & Nedre Norrland. Störningen är nu åtgärdad och alla tjänster är åter i bruk.
Uppdatering: 2020-04-01 06:48
Uppdaterat drabbning. Drabbningen är främst på spridda orter norr om Stockholm Utöver tidigare nämnda orter så drabbas även Åre, Östersund och Gävle i huvudsak.

Felet är lokaliserat och felåtgärder skall vidtas.
VI har tappat trafik i delar av vårt nät. Detta berör främst Kramfors, Sollefteå och Sundsvall men kan även orsakat följdproblem i Stockholm. Felsökning pågår.
Område: Sundbyberg
Startdatum: 2020-04-01 00:00
Klartid: 2020-04-01 03:00
Status: Planerad
Onsdagen den 1 april mellan klockan 00:00 och 06:00 kommer det ske servicearbeten i Sundbybergs Stadsnät. Under denna tid kan det förekomma störningar och kortare avbrott på samtliga tjänster.
Område: Botkyrka
Startdatum: 2020-03-31 17:20
Klartid: 2020-04-01 07:59
Status: Ej planerad
Klarskriven: 2020-04-01 07:59
Avbrottet berodde på ett reparationsarbete av en trasig fiberkabel. När de påbörjade reparationsarbete klipptes all kommunikation, även den som inte var berörd av själva fiberavbrottet innan, under en kort tid.
Uppdatering: 2020-03-31 17:44
Tjänsterna är åter i funktion. Tekniker är fortfarande på väg ut för att undersöka vad avbrottet kan ha orsakats av.
Vi har för närvarande en driftstörning på Bredbandstjänster i BOTKYRKA. Tekniker jobbar på problemet, beräknad klartid 2020-03-31 20:20